Människor, miljöer och kreativitet

I denna utställning får du veta mer om Nobelpriset, Nobelpristagarna från 1901 fram till idag, och om Alfred Nobel och de Nobelprisutdelande institutionerna.

Kreativitet

Med individer och miljöer från Nobelprisets hundraåriga historia som exempel vill Jubileumsutställningen belysa frågorna: Vad är kreativitet och hur kan den bäst befrämjas? Vad är viktigast i den kreativa processen; det individuella skapandet eller den miljö i vilken arbetet utförs? Utställningen ger inga svar, men den vill ge besökaren tillfälle att själv begrunda dessa frågor.

Individer och miljöer

Mod att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier, att kombinera insikter från olika områden på ett nytt sätt – detta är några av de egenskaper som karakteriserar individens kreativa förmåga.

Dessa egenskaper kan t.ex. illustreras med fysikern Wilhelm Conrad Röntgens upptäckt, med fredspristagaren Martin Luther Kings arbete och med Selma Lagerlöfs författarskap, samtliga presenterade i utställningen.

I kreativa miljöer finns ofta informella mötesplatser för det spontana, oplanerade samtalet. Det gällde 1920-talets Paris med alla sina caféer, där Nobelpristagare som Hemingway och Beckett verkade, likaväl som det gäller cafeterian på dagens CERN eller Cambridge med alla sina college.

I filmrum och föremålsteatrar presenteras ett trettiotal Nobelpristagare och deras kreativa arbeten, samt ett tiotal miljöer som har verkat inspirerande för kreativiteten. Utställningen ger också en beskrivning av Nobelprisen under 1900-talet. Välkända Nobelpris diskuteras mot bakgrund av världshändelserna. Här tas även upp Nobelpris som skapade kontroverser i sin samtid – till exempel fredspriset 1935 till den tyske journalisten Carl von Ossietzky.

Hur utses en Nobelpristagare?

Prisutdelningen i Konserthuset och festen i Stadshuset är bara toppen på det isberg som utgörs av Nobelsystemet. Jubileumsutställningen beskriver detta unika system med nomineringar från hela världen och en mångfald expertutlåtanden – ett arbete som har bedrivits kontinuerligt i de olika Nobelkommittéerna under mer än hundra år.

Alfred Nobel

Alfred Nobels märkliga testamente ligger bakom hela Nobelsystemet. Vem var han och varför ville han donera hela sin förmögenhet till ett internationellt pris? I utställningen presenteras idealisten, uppfinnaren, entreprenören och kosmopoliten Alfred Nobel med hela det internationella perspektiv som utmärkte hans liv och testamente.

Vill du veta mer om Alfred Nobel? I Karlskoga finns ett personmuseum om Alfred Nobel, Nobelmuseet i Karlskoga.

 


Publicerat

i

av