Sketches of Science: Photo sessions with Nobel Laureates

Sketches of Science: Photo sessions with Nobel Laureates

Visas 2012-06-09 – 2012-09-09

Nobelmuseet visar från den 11 maj 2012 utställningen ”Sketches of Science: Möten med Nobelpristagare av Volker Steger”. Utställningen innehåller ett femtiotal Nobelpristagarporträtt av den tyske fotografen Volker Steger. Fotografen beskriver själv projektets bakgrund på följande sätt:

”Jag fick idén till det här projektet under en cykeltur; medan mina ben var i arbete kunde mina tankar vandra fritt:

Varför inte be Nobelpristagare om att göra en skiss över upptäckten som de fick sitt Nobelpris för? Och sedan be dem visa upp sitt konstverk framför kameran? Ett sådant porträtt kunde visa pristagarna och deras upptäckter på ett mycket personligt sätt.

Alla pristagare jag träffade för en fotografering blev högst överraskade av min ovanliga begäran eftersom jag inte sagt något i förväg. Tanken var att få något spontant, inte en vetenskaplig artikel avsedd för publicering i någon tidskrift. Och faktiskt, skisserna visade sig bli lika varierade som Nobelpristagarna som ritat dem. Men likafullt visar de alla skönheten i intellektuella begrepp – och av intellekt i arbete.”

De porträtterade Nobelpristagarnas insatser ligger inom områdena fysik, kemi och medicin. De flesta av dem har tildelats sina pris under de senaste decennierna, men även några pristagare från 1960- och 1970-tal är representerade. Porträttfotografierna och ett urval originalteckningar kommer i utställningen att kompletteras med intervjuer, videomaterial och digitala presentationer av en del av Nobelpristagarna och deras upptäckter.

Ett stort antal av bilderna togs i anslutning till de årliga Nobelpristagardagarna i Lindau. Vid dessa möten möts varje år ett antal Nobelpristagare och unga forskare för en vecka av vetenskapligt utbyte och inspiration. Utställningen har producerats av Nobelmuseet i samverkan med ”Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance”. Intervjuerna är gjorda i samarbete med Nobel Media.

 


Publicerat

i

,

av