Vrakfyndet vid Landsort - mytomspunns Resande man

Vrakfyndet vid Landsort – mytomspunna Resande man

I november 1660 var det lilla örlogsfartyget Resande Man på Riksrådets uppdrag på väg till Polen för viktiga förhandlingar om ett förbund riktat mot Ryssland. Ombord fanns greven von Schlippenbach och en mängd gåvor. Innan fartyget hunnit lämnat Stockholms södra skärgård råkade det ut för en svår storm och förliste nordost om Landsort.

Genom åren har många trott att de hittat det mytomspunna Resande Man, men några säkra belägg har aldrig funnits. Men nu talar mycket för att dykargruppen Grebbestads marinarkeologiska sällskap återfunnit fartyget.

Vraket, som ligger strax nordost om Landsort i Stockholms skärgård, har nu besiktigats tillsammans med marinarkeologer från Sjöhistoriska museet och Södertörns högskola samt dykare från Deep Sea Productions och historiker från Försvarshögskolan.

– Vi kan konstatera att det förefaller vara av rätt typ och att vrakplatsens läge och utseende stämmer bra. Stämpeln på ett mynt funnet ombord visar att det präglats på 1650-talet, alltså åren före förlisningen. Vraket måste undersökas närmare och vi behöver ta fler prover, men mycket pekar på att det nu verkligen är Resande Man som hittats, säger Patrik Höglund marinarkeolog på Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer

Greven och över trettio man omkom i vågorna vid förlisningen, men ett tjugotal lyckades rädda sig i land i skeppsbåten. Dagen efter räddades ytterligare fem man som tillbringat natten i stormasten som stack upp över vattenytan. Hans Albrecht von Treileben, som även bärgade de flesta av Vasas kanoner på 1660-talet, bärgade delar av Resande Mans last och kanoner 1661. Men det finns fortfarande mängder av känsliga och arkeologiskt viktiga föremål på platsen. Vraket i sig är också skört, med stävar och tunna spant som reser sig flera meter över botten. På grund av detta har vraket belagts med dyk- och ankringsförbud av Länsstyrelsen.

– Målet är nu att en arkeologisk undersökning av vraket genomförs, för att förhoppningsvis kunna öppna platsen för dykning igen. Och så hoppas vi kunna visa bärgade föremål och berätta mer om fartygets spännande historia i vårt marinarkeologiska showroom på museet, säger Nina Eklöf, tf chef för Arkeologienheten på Sjöhistoriska museet.

Följ Sjöhistoriskas marinarkeologer på www.sjohistoriska.se

 

Kontakt

Patrik Höglund, Intendent Arkeologienheten, Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519 548 74, e-post: patrik.hoglund@maritima.se

Nina Eklöf, Tf chef Arkeologienheten, Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519 549 89, e-post: nina.eklof@maritima.se

Kristoffer Henrysson, Informationsavdelningen, Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519 549 32, e-post: kristoffer.henrysson@maritima.se