Så snett är skeppet Vasa

Så snett är skeppet Vasa

Timmermännen som byggde Vasa kom från Holland och Sverige och arbetade med tumstockar med olika mått.  Det är en av förklaringarna till att Vasa är så asymmetrisk till sin konstruktion.

Det stora dokumentations- och mätningsprojektet av Vasas timmer som pågått under fyra års tid är nu färdigt och äntligen finns en digital tredimensionell bild av Vasa. Hela skeppet har mätts upp med en avancerad digital metod där över 80 000 punkter i detalj berättar om Vasas inre hemligheter.

En överraskning som kom fram var hur pass asymmetriskt byggd Vasa faktiskt är. Bland annat ser man att skeppet lutar mer än man trott och att kanonportarna sitter mer ojämnt än man förväntat sig på babord respektive styrbords sida.

När Vasa byggdes fanns ingen ritning att gå efter, så det var svårt att trimma skeppet. En annan förklaring till skevheterna, är att snickarnas tumstockar helt enkelt hade olika mått. Timmermännen kom från Sverige och från Holland. En svensk fot och en holländsk fot skiljde sig och bygglagen hade olika lösningar för olika problem.

– Vi visste att det var skillnader mellan babord och styrbord men att det var så stora skillnader visste vi inte. De fakta som kommer fram väcker nya frågor och påminner oss om att Vasa är ett projekt i ständig förändring, säger Vasamuseets forskningsledare Fred Hocker.

Inget annat skepp i världen har mätts upp med en så stor detaljnivå. Mätmetoden som är unik kommer sannolikt att bli världsledande för andra forskare. Det stora dokumentationsarbetet blir också avgörande för hur den nya stödkonstruktion som håller på att tas fram ska se ut, som bättre ska stötta Vasa i framtiden.
Mer information:

Fred Hocker, forskningsledare:
fred.hocker@maritima.se
08-519 548 06
0705-30 48 06

Jenny Rosenius, redaktör:
jenny.rosenius@maritima.se
08-519 549 50
0708-19 51 55

 

Kommentarer

Ett svar till ”Så snett är skeppet Vasa”

  1. Profilbild för Darielis

    I’ve been to the museum, it’s great. Actually, all of Stockholm is great! Lots of boats and bregids, and everyone is super-nice. Go during the summer! Here’s one of a few pics, and a travelogue that involves Stockholm.