I topp på miljöranking

Statens maritima museer får full pott på den rankinglista för miljöarbete som sammanställs av Naturvårdsverket och som redovisas i rapporten Miljöledning i staten 2010 .

Statliga myndigheter ska utveckla så kallade miljöledningssytem.Genom miljöledningssystem kan myndigheterna identifiera miljöpåverkan och organisera sitt miljöarbete. Varje år ska myndigheterna redovisa sitt resultat till regeringen och Naturvårdsverket som sammanställer resultatet.

Rankinglista

Nytt för i år är ett rankingsystem som ska ge en fingervisning om hur myndigheterna ligger till med sitt miljöarbete. Rankingkriterierna handlar bland annat om miljömål, miljöpolicy och miljöcertifiering. Totalt kan myndigheterna få 15 poäng och Statens maritima museer kammar hem full pott.

Miljöcertifiering

Myndigheter som bedriver en verksamhet med betydande miljöpåverkan bör miljöcertifiera sin verksamhet. Av 191 myndigheter är 20 stycken miljöcertifierade, varav Statens maritima museer är en.

Läs mer om Statens maritima museers miljöarbete.


Publicerat

i

av