Elva fritidsbåtar k-märkta

Sjöhistoriska museet k-märker ytterligare 11 fritidsbåtar. Museet vill öka allmänhetens kunskaper om den äldre fritidsbåtsflottans historiska värden. K-märkningen är ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra de insatser som ägarna gör för att bevara dessa båtar. Sedan starten 2009 har fler än 50 fritidsbåtar blivit K-märkta.

Ägarna ansöker själva om att få just sin pärla k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt värdefull. För att kvala in som k-märkt måste båten ha sjösatts före 1965 och vara av en typ som varit vanlig i Sverige.

– Vi ser den här gången fler segelbåtar än motorbåtar och flera ganska små ungdomsbåtar som Stjärnbåten Gudingen, Andungen Amanda eller långedragsjullen Anna. Här finns specialritade Beguine men även Vindö 30:an Malou. Bland motorbåtarna finns å ena sidan den stora salongskryssaren Albertina men även sportbåten Glasspar G3 med plastskrov. Det är tydligt att många äldre båtar finns i Stockholmstrakten men vi har en geografisk spridning från Västra Götaland i söder till Jämtland i norr, säger Fredrik Blomqvist intendent på Sjöhistoriska museet.

På vårens båtmässor i Stockholm och Göteborg delas k-märkningsintygen ut till ägarna och Sjöhistoriskas första temakväll för året, den 1 februari, kommer helt att ägnas åt museets k-märkning av fritidsbåtar.

Under 1800-talet var fritidsbåtar främst ett nöje för överklassen. Under 1900-talet ökade intresset för båtägande och skärgårdsboende på fritiden. Under 1950-talet öppnades möjligheten för mängder av människor att skaffa sig en fritidsbåt. Antalet har sedan ständigt ökat och intresset för båtliv är mycket stort.

Här är en kort presentation av de 11 senast k-märkta fritidsbåtarna.

Segelbåten (långedragsjullen) ”Anna”. Torslanda
TYP: Långedragsjulle (J10)
KONSTRUKTÖR: Hjalmar Olsson
BYGGNADSÅR: 1963
BYGGNADSVARV: Eric Olsson, Dalby, Henån, Orust
Anna tillhör den klass av långedragsjullar (J10) som det byggdes många av (över 600). Modellen var en populär kappseglings och ungdomsbåt. Anna har under sin nuvarande ägare genomgått en upprustning som resulterat i att hon idag ser ut som då hon var nybyggd 1963

Segelbåten (Vindö 30) ”Malou”. Göteborg
TYP: Vindö 30
KONSTRUKTÖR: Carl Andersson
BYGGNADSÅR: 1963-64
BYGGNADSVARV: Carl Andersson verksam vid Nötesunds varv, Orust.
Malou är en välbevarad segelbåt av typen Vindö 30. Tack vare nuvarande ägarens mångåriga engagemang är det mesta känt om båten, dess historia och de små ändringar som gjorts under åren. I mångt och mycket framstår detta som berikande årsringar som berättar om en levande familjebåt som har stora kulturhistoriska kvaliteter.

Motorbåten (dubbelruffad halvsalong) ”Tatjana III”. Huddinge
TYP: Dubbelruffad halvsalong
KONSTRUKTÖR: C G Pettersson
BYGGNADSÅR: 1929
BYGGNADSVARV: Fisksätra varv, Saltsjöbaden
Motorbåten Tatjana III tillhör de äldre fritidsbåtarna som tack vare engagerade ägare bevarats i mycket gott skick till idag. Tatjana III kan ses som en av de klassiska motorbåtarna konstruerad av den välkände CG Pettersson. På senare tid har den nuvarande ägaren även kunnat fastslå ägarlängden sedan båten byggdes.

Segelbåten (Stjärnbåten) ”Gudingen”. Tyresö
TYP: Stjärnbåt
KONSTRUKTÖR: Janne Jacobsson
BYGGNADSÅR: 1961
BYGGNADSVARV: Moranäs varv, Nacka
Gudingen är en liten relativt enkel ungdomsbåt som var mycket populär på 1950- och 60-talen. Detta är ett exemplar där den nuvarande ägaren på ett föredömligt sätt renoverat och skött båten. Idag finns bara ett fåtal bevarade båtar kvar i landet.

Segelbåten (Kustkryssare) ”Fiorella”. Uppsala
TYP: Kustkryssare (Blue Peter)
KONSTRUKTÖR: Knud Reimers
BYGGNADSÅR: 1950
BYGGNADSVARV: båtvarv, Norrtälje
Fiorella är en väl bibehållen segelbåt som använts som familjebåt av nuvarande ägarens familj i omkring 40 år. Både interiör och exteriör är tidstypiska och välbevarade från byggåret 1950.

Motorbåten (salongskryssaren) ”Albertina”. Mölndal
TYP: Salongsbåt
KONSTRUKTÖR: C G Pettersson
BYGGNADSÅR: 1920
BYGGNADSVARV: Bröderna Larssons varv, Kristinehamn
Salongsbåten Albertina konstruerades av C G Pettersson och byggdes 1920. Detta exemplar har renoverats från dåligt till ett mycket fin skick och har dessutom en komplett och intressant historik. Den renovering som nyligen genomförts har skett med stor hänsyn till original och avviker endast i liten grad från ursprunget.

Segelbåten (Laurinkryssaren) ”Beguine”. Nyköping
TYP: Laurinkryssare
KONSTRUKTÖR: Arvid Laurin
BYGGNADSÅR: 1963
BYGGNADSVARV: Sanda Båtvarv, Strängnäs
Denna segelbåt är konstruerad av Arvid Laurin – men på beställarens kunniga inrådan har den inte det karaktäristiska valdäcket.  Beguine har varit i samma familj sedan den byggdes, har en fullt ut dokumenterad historik. Dessutom är båten i mycket gott skick och helt och hållet i ursprungligt skick, såväl in- som utvändigt.

Motorbåten (Sportbåt) ”Glasspar G3”. Svenstavik
TYP: Skiboat, sportbåt
KONSTRUKTÖR: Bill Tritt, USA
BYGGNADSÅR: 1960
BYGGNADSVARV: Glasspar Company, Santa Ana, Kalifornien, USA
Denna sportbåt av märket Glasspar importerades till Sverige från USA 1963 och är därmed ett av de absolut första exemplaren av denna båttyp. Detta exemplar har renoverats från mycket dåligt skick till absolut toppskick. Idag är den helt återställd till ett originalutseende som nära nog kan tjäna som mönster för andra renoveringar av samma båtmodell.

Segelbåten (Skärgårdskryssare)” Pepita II”. Skoghall
TYP: 15 kvm skärgårdskryssare
KONSTRUKTÖR: Gustaf Estlander
BYGGNADSÅR: 1930
BYGGNADSVARV: Arvika Yacht och Båtvarv (Fridlunds)
Segelstorleken 15 kvm är den minsta av skärgårdskryssarklasserna. Det har endast byggts ca 60 st Sk15 i Sverige och en stor del har idag försvunnit. Pepita II är intressant som representant för en av de minst uppmärksammade klasserna bland de svenska skärgårdskryssarna. Den är dessutom i gott skick, tämligen orörd och väl värd att bevara.

Salongsmotorbåten ”Vi Tre”. Hägersten
TYP: Salongsbåt
KONSTRUKTÖR: C G Pettersson
BYGGNADSÅR: 1907
BYGGNADSVARV: Gustaf Ericssons Automobilfabrik, Stockholm
Denna båt tillhör den första generationen fritidsbåtar i Sverige, från den tid då beställare och ägare var välbeställda. Vi Tre som byggdes redan 1907, är den tredje äldsta båten konstruerad av C G Pettersson. På senare år har båten genomgått en renovering som utförts med största möjliga hänsyn till ursprunget och där stor möda har lagts ned även på detaljerna. Dessutom har ägaren satsat på att efterforska båtens historia.

Segelbåten (Andunge) ”Amanda”. Stockholm
TYP: Segelbåt/Andunge
KONSTRUKTÖR: Thorvald Gjerdrum
BYGGNADSÅR: 1963
BYGGNADSVARV: Skåléns varv, Säffle
Det lilla Säfflevarvet Skåléns har levererat många små båtar av hög klass under sin 25-åriga verksamhet. Mycket uppskattade var varvets byggnation av just Andunge, ritad av den norske konstruktören Thorvald Gjerdrum. Den aktuella båten är mycket välhållen och enligt dokumentationen i allt väsentligt original.


Publicerat

i

av

Etiketter: