bidrag Arkiv

Ökade bidrag till kulturhistoriska fartyg

Statens maritima museer |
Det så kallade fartygsstödet, som Statens maritima museer delar ut årligen genom Sjöhistoriska museet, fördubblas från och med 2010.Fartygsstödet är ett birdag som syftar till att kulturhistoriskt värdefulla fartyg bevaras. Från och med år 2...

Fortsätt läsa...