Nordiska museet delar ut medaljer och stipendier

Nordiska museet delar ut medaljer och stipendierOnsdagen den 24 oktober firar stiftelsen Nordiska museet sin högtidsdag på sedvanligt sätt med medalj- och stipendieutdelning i museets stora hall. Då belönas ett antal förtjänta personer med bland annat Hazeliusmedaljer och flera olika stipendier. Evenemanget börjar kl 14.30.

Den 24 oktober är en viktig dag i museets historia. Den dagen år 1873 öppnades museets allra första utställning under namnet Skandinavisk-etnografiska samlingen. Lokalerna låg på Drottninggatan 71 A i Stockholm.

På årets högtidsdag delar museet ut tre Hazeliusmedaljer i brons och två medaljer för Hembygdsvårdande gärning. Dessutom delas Charlotte Reimersons stipendium ut liksom medel ur Harald Hvarfners minnesfond och Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare. Slutligen tilldelas en fotograf medel ur KW Gullers stipendiefond och en fotograf får årets Nudokdiplom.

Välkommen att bevaka ceremonin onsdagen den 24 oktober kl 14.30! Det är fri entré till museet dagen till ära.

2012 års medaljörer och stipendiater

Hazeliusmedaljen i brons går till
Sven-Gunnar Broström, Tumba
Ing-Marie Munktell, Uppsala
Monika Åkerlund, Järfälla.
För motiveringar, läs mer
Hazeliusmedaljen delas ut till personer som inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd och/eller gjort insatser till kulturminnesforskningens fromma – alldeles särskilt till dem som därvid stått i kontakt med Nordiska museet. Medaljen finns i valörerna guld, silver och brons och präglades första gången 1893. Den förste mottagaren var Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november nämnda år.

Medaljen för hembygdsvårdande gärning delas i år ut till
Arne Blomberg, Linghem
Tage Stahre, Åmål
För motiveringar, läs mer
Medaljen för hembygdsvårdande gärning delas ut till inom kulturminnesvården förtjänta personer. Medaljen har tidigare delats ut till landsantikvarier, hembygdsvårdare, meddelare och till personer som inom forskning eller dylikt nedlagt speciella förtjänster.

Utdelning ur Harald Hvarfners minnesfond sker till
Pontus Rudberg, Armémuseum.
Läs mer
Harald Hvarfners minnesfond syftar till att bereda fast anställd personal av alla kategorier vid kulturhistoriska museer i Norden möjlighet till bidrag för resor i de nordiska länderna i samband med forskning inom ämnesområden av museal karaktär, företrädesvis nordisk etnologi och kulturhistoria.

Utdelning sker även ur Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare 2012
till Andrea Dankic, doktorand vid Etnologiska avdelningen, Stockholms universitet. Läs mer
Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare instiftades vid professor Rehnbergs bortgång 1984. Ändamålet med fonden är att främja nordisk etnologisk forskning genom stipendier till stöd för unga forskare eller studerande i etnologi med anknytning till Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Stipendiet är avsett för mottagarens utbildning och prioritet ges för etnologiska teman som behandlar svenskt arbetsliv.

Charlotte Reimersons stipendium 2012 tilldelas
journalisten och docenten Kristina Lundgren, lektor vid Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och IT. Läs mer
Konsumentjournalisten Charlotte Reimerson har skänkt sina samlingar till Nordiska museets arkiv. De speglar hennes arbete som konsumentjournalist i mer än femtio år under 1900-talet. År 2007 inrättade Reimerson ett arbetsstipendium, på 10 000 kr årligen, att delas ut av Nordiska museet efter beslut i en särskild nämnd. Ändamålet är att ge forskare möjlighet att använda materialet, t.ex. genom resa och uppehälle.

Medel ur KW Gullers stipendiefond
tilldelas fotografen Sanna Sjöswärd, Stockholm.
För motiveringen, läs mer
KW Gullers stipendium på 10.000 kr ges för förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område. Det inrättades till KW Gullers 50-årsdag och förvaltas av Nordiska museet sedan 1990.
NUDOK-diplomet 2012
tilldelas fotografen Kenny Bengtsson, Bålsta.
För motiveringen, läs mer
Nudokdiplomet instiftades 1991 i Västervik av NUDOK, Bildgruppen och föreningen för nutidsdokumentation. Stiftarnas avsikt var att diplomet skall delas ut till fotografer i Sverige som med sina bilder har skapat tidsdokument över människans villkor.

För motiveringar och mer information om medaljörer och stipendiater Läs mer

Om medaljerna – pressbilder och info

Till pressens sida, www.nordiskamuseet.se/press

För ackreditering, mer info samt pressbilder kontakta
Lisa Ringsby
lisa.ringsby@nordiskamuseet.se
tfn. 08-519 546 74
Petra Leinmark
petra.leinmark@nordiskamuseet.se
tfn. 08-519 546 03