Svärdet - spektakulärt vrakfynd

Svärdet – spektakulärt vrakfynd

2011 har blivit ett rekordår för den svenska marinarkeologin. I somras hittades 1500-talsskeppet Mars. Nu uppdagas ett nytt vrakfynd. Det rör sig om skeppet Svärdet som förliste 1676.

Båda vraken har hittats utanför Ölands kust. Mars, som förliste i strid 1564, hittades utanför Ölands norra udde. Svärdet som hittades öster om Öland, var ett krigsskepp som gick under i strid 1676, under samma slag som skeppet Kronan.

– Det är ett länge eftersökt fynd som gjorts. Svärdet var ett vice amiralskepp och dess förlisning var otroligt dramatisk. Under flera timmar låg hon mer eller mindre hjälplös och blev beskjuten av den dansk holländska flottan. Till slut sattes hon i brand och sjönk med 700 man, säger Andréas Olsson, chef arkeologienheten Sjöhistoriska.

Skeppet anses vara ett av de viktigaste fynden av krigsskepp i Östersjön. Vid sidan av Mars var det också ett av de skepp som Vasas återupptäckare Anders Franzén sökte efter.

Osäker position

Svärdet ligger på djupt vatten. Ett djup som bara kan nås av djupdykare och tekniska hjälpmedel. Vraket kommer undersökas med djupdykare, robotar, sonar och ekolod.

– Det finns väldigt få arkeologer som har den dyktekniska kompetens som krävs för att arbeta på det djupet. Det är positivt att undersökningarna av båda dessa vrakfynd kan göras i samarbete mellan upptäckare och forskare, säger Andréas Olsson.

Ännu är Svärdets exakta position i relation till den svenska territorialgränsen inte fastlagd. Allt tyder på att hon ligger på gränsen, eller strax utanför.

– Om Svärdet ligger utanför svenskt territorium, i den svenska ekonomiska zonen, är vrakplatsen inte skyddad av kulturminneslagen. Det skulle vara väldigt olyckligt om vraket utsattes för plundringar. Det blir viktigt att så snart som möjligt ta reda på exakt var den svenska territorialgränsen går, säger Andréas Olsson.

Undersökningarna av vraken bedrivs i samarbete mellan Ocean Discovery (Mars upptäckare), Deep Sea Productions (Svärdets upptäckare), Maris (Södertörns högskola), Försvarshögskolan, Kalmar länsmuseum och Sjöhistoriska museet.