Sensationellt vrakfynd utanför Öland

Sensationellt vrakfynd utanför Öland – SVT

Svenska dykare har hittat ett sensationellt skeppsvrak från 1600-talet. Fartyg Svärdet sjönk samtidigt som regalskeppet Kronan vid ett sjöslag utanför Öland.

Dykargruppen under ledning av Carl Douglas är övertygade om att det verkligen rör sig om amiralskeppet Svärdet.

Sjönk 1676
Ombord kan man se många kanoner och välbevarade detaljer. Till exempel tror man sig ha funnit spår av en murad spis.

Det välbevarade fartyget som är nästan 50 meter långt ligger på botten sydost om Öland. Regalskeppet Svärdet var bestyckat med 86 kanoner och sjönk den 1 juni 1676.

1400 personer omkom
Skeppet förliste i det stora slaget vid södra Öland mellan Dansk-Nederländska flottan och den svenska. Det skedde samtidigt som regalskeppet Kronan exploderade och kantrade.

Sjöbataljen är den värsta fartygskatastrofen i svensk historia. Omkring 1400 personer omkom.

Fann fartyget Mars i somras
I somras hittade dykarna Richard Lundgren, Ingemar Lundgren och Fredrik Skogh kanoner och vrakdelar av fartyget Mars. Ett örlogsfartyg som sjönk i ett annat sjöslag nästan 100 år tidigare år 1564 utanför norra Öland.

Viktigt för forskningen
Nu har man kunnat slå fast att det verkligen var Mars på grund av att det hade mycket speciella och avancerade kanoner.

Fynden kommer nu att kunna bidra till viktig marinarkeologisk forskning kring två av den svenska historiens värsta sjöslag.

Göran Åhgren
goran.ahgren@svt.se

Läs mer: SVT


Publicerat

i

av

Etiketter: