Flaggor 11/11-11 – 23/9-12

År 1893 utropade Nordiska museets grundare, Artur Hazelius på eget bevåg den 6:e juni till Sveriges nationaldag. Det var dock inte förrän 1983 som det officiellt blev Sveriges nationaldag, även kallad Svenska flaggans dag.

Nationsflagga, båtvimpel, föreningsfana…
Flaggor väcker känslor. De är fyllda med symbolik som ändras över tid och mellan grupper. Idrottsälskande som viftar med vimplar, födelsedagsfirare som hissar en flagga och andra som tatuerar den på kroppen, alla använder de kanske samma flagga men fyller den med olika innehåll.

De äldsta uppgifterna om användning av flaggor är från Kina på 3000-talet f. Kr. Den tidigaste noteringen om den svenska flaggans utseende kommer från 1500-talet, då det slogs fast att den skulle ha ett gult kors. Det skulle dock dröja till 1900-talets början innan den fick ett folkligt genomslag.

Visste du att..
…det inte finns någon lag om när den svenska flaggan ska hissas eller tas ned.
…det är förbjudet enligt lag att förse den svenska flaggan med märken, bokstäver eller andra tecken.
…av de nordiska flaggorna är den danska, Dannebrogen, den äldsta. Den är känd sedan 1300-talet.

Berätta för oss om hur du använder flaggor!Läs mer!