Finngrundet åter öppet

Däcket är nyslipat och lackat. Nu är fyrskeppet Finngrundet åter öppet för besökare efter tre års uppehåll.
– Vi bjuder in stockholmarna till en maritim folkfest, säger Maria Ljunggren, projektledare för Sjöhistoriska på Galärvarvet.

Fyrskeppet Finngrundet har legat i träda under några år, vid museipiren alldeles intill Vasamuseet. Den 27 maj öppnade hon åter för publik då Sjöhistoriska museet öppnade sin sommarverksamhet på Galärvarvet på Djurgården i Stockholm.
– Det är ett autentiskt kulturhistoriskt fartyg i en maritim miljö. Det är fantastiskt att vi fått igång henne, säger Maria Ljunggren.

Skeppet har rustats upp och nu är däcket redo att trampas på. Förutom att däcket är nyslipat och lackat blir det utställningar ombord. Men den kanske mest synbara förändringen är att fyren som varit nedsläckt åter sprider ljus över Stockholm.
– Hon är ett sjömärke som legat och lyst i trettio år i Stockholm, säger Maria Ljunggren.
– Vi har ordnat så hon kommer tillbaka till sin forna ljuskaraktär, med två blänk var tjugonde sekund.

Flytande fyrar

Fyrskepp användes förr i tiden som flytande fyrar.  De var alltid målade i rött och hade namnet målat på sidan i stora vita bokstäver. Allt enligt internationella regler.

Numera är alla svenska fyrskepp tagna ur bruk och ersatta med fasta fyrar. Finngrundet togs ur tjänst 1969 och blev museifartyg året efter.

Skeppet återinvigdes i samarbete med Svenska fyrsällskapet, som var med under öppningshelgen.
– Det är jättekul att det öppnar, det har varit lite tomt när det varit släckt och förbommat, säger Tommy Asplund på Svenska fyrsällskapet.

Fri entré

Finngrundet är en del av Sjöhistoriskas sommarverksamhet på Galärvarvet på Djurgården.

På den lilla hamnsträckan nedanför Vasamuseet kan du också besöka Båthall 2 som har en unik samling båtar från 1400-tal till 1900-tal. Intill Finngrundet ligger också isbrytaren Sankt Erik där du kan koppla av med en fika.
– Det är en underbar miljö. Det är öppet för alla, det är gratis, det finns alla möjligheter att uppleva något under sin promenad, säger Maria Ljunggren.


Publicerat

i

av