Seminarium om Galärvarvsområdet

Hur kan vi samverka för att utveckla Galärvarvsområdet för besökare?

Det var den övergripande frågan för open space-seminariet som Sjöhistoriska museet höll den 12 mars tillsammans med andra aktörer och föreningar på området. Här finns minnesanteckningarna (pdf) från mötet att ladda ner t o m den 10 april.

För att utreda de förutsättningar och möjligheter som finns driver Statens maritima museer, där Sjöhistoriska museet ingår,  just nu ett projekt som ska lägga fram mål, strategier och handlingsplan för Sjöhistoriska museets närvaro vid Galärvarvet. Seminariets diskussioner kommer att utgöra ett underlag för detta arbete.
Projektledare: Maria Ljunggren. E-post: maria.ljunggren@maritima.se

 


Publicerat

i

,

av