Wasas ångslup renoveras på Forsviks varv

Den 6 april lämnar Sjöhistoriskas ångslup från 1901 Galärvarvet för att tas omhand av Föreningen Forsviks varv.

– Ångslupen innebär ett tillskott både besöksmässigt och i form av utbildningsplatser. Hon blir en ny attraktion i varvshallen jämte hjulångaren Eric Nordevall II. Utbildningsmässigt handlar det om varsam renovering med slutmålet att driftsätta och köra henne, säger Patrik Zimonyi, projektledare och skeppsbyggare på Forsviks varv.

Pansarbåten Wasas ångslup är den största båten i Sjöhistoriska museets samlingar. Hon byggdes 1901 samtidigt med pansarbåten, som hade ett flertal olika skeppsbåtar ombord. Wasa togs ur tjänst på 40-talet och hennes ångslup skänktes till Sjöhistoriska museet 1958. De senaste åren har hon stått tillsammans med Sjöhistoriskas övriga originalbåtar i visningsmagasinet Båthall 2 på Galärvarvet.

– Att låta Forsviks varv renovera ångslupen är ett utmärkt sätt att både bevara och göra henne levande. Vi arbetar samtidigt med att lyfta vår unika samling av fritidsbåtar, som nu kan få ett tydligare fokus och göras mer tillgänglig i Båthall 2, säger Maria Ljunggren, projektledare på Statens maritima museer.

Pansarbåten Wasas ångslup
Beteckning i Flottan: ”Ångslup nr 45”
Byggår: 1901
Längd: 14,9 m
Bredd: 2,65 m
Deplacement: 12 ton
Maskin: tvåcylindrig compoundmaskin och ångpanna av Yarrows konstruktion

Kontakt
Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet
Telefon: 08-519 549 45 / 0708-56 71 34
E-post: hans-lennart.ohlsson@maritima.se

Maria Ljunggren, projektledare, Statens maritima museer
e-post: maria.ljunggren@maritima.se
telefon: 08-519 549 09

Kristoffer Henrysson, informationsavdelningen, Sjöhistoriska museet
e-post: kristoffer.henrysson@maritima.se
telefon: 08-519 549 32

Patrik Zimonyi, projektledare och skeppsbyggare, Forsviks varv
e-post: varvet@nordevall.com
telefon: 0505-412 50
Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk


Publicerat

i

av

Etiketter: