Om Riksförbundet Sveriges museer

Telefon (vx):
0708-11 60 40
Besöksadress:
Kyrkogatan 16 A
Postadress:
Riksförbundet Sveriges museer, Kyrkogatan 16 A
Postnummer:
371 32
Postort:
Karlskrona
Website:
http://www.sverigesmuseer.se/

Uppdrag:

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Detta sker genom att RSM verkar inom två fokusområden: Medlemsnytta och Främjande (se nedan). RSM:s verksamhet är ideell och bekostas genom medlemsavgifter och i vissa fall genom externt finansierade, avgränsade projekt. I dagsläget har RSM drygt 175 medlemsmuseer. Individuella medlemmar accepteras inte. Riksförbundet Sveriges museer bildades i december 2004 genom initiativ av samarbetsorganen för de centrala museerna, länsmuseerna samt de kommunala museerna.


Artiklar av Riksförbundet Sveriges museer

Förordning för Kulturarvslyftet beslutad

Riksförbundet Sveriges museer |
Regeringen har i dag beslutat om förordningen för statsbidrag till kostnader för Kulturarvslyftet. Denna särskilda arbetsmarknadssatsning innebär att totalt cirka 4 400 personer beräknas få en utvecklingsanställning inom kulturarvsområdet under 2012-2014.

Fortsätt läsa...

 • <div class=
  Riksförbundet Sveriges museer välkomnar regeringens satsning Kulturarvslyftet, som går ut på att personer som har blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen eller har nedsatt arbetsförmåga ska få jobb med lönebidrag inom kulturområdet.
  " title="Museer välkomnar Kulturarvslyftet" />
 • Museer välkomnar Kulturarvslyftet

  Riksförbundet Sveriges museer |
  Riksförbundet Sveriges museer välkomnar regeringens satsning Kulturarvslyftet, som går ut på att personer som har blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen eller har nedsatt arbetsförmåga ska få jobb med lönebidrag inom kulturområdet.

  Fortsätt läsa...

 • <div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://alltommuseer.se/2011/10/historiker-och-materiell-kultur-%e2%80%93-en-konferens-pa-armemuseum/"></div>Materiell kultur har under senare år kommit att bli ett allt vikti­gare forskningsområde inom de historiska vetenskaperna, liksom inom humaniora och samhällsvetenskap i stort. Trots det använder sig svenska historiker oftast av skriftliga källor till materiell kultur i stället för att uppsöka museernas magasin. <!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="http://alltommuseer.se/2011/10/historiker-och-materiell-kultur-%e2%80%93-en-konferens-pa-armemuseum/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  Historiker och materiell kultur – en konferens på Armémuseum

  Riksförbundet Sveriges museer |
  Materiell kultur har under senare år kommit att bli ett allt vikti­gare forskningsområde inom de historiska vetenskaperna, liksom inom humaniora och samhällsvetenskap i stort. Trots det använder sig svenska historiker oftast av skriftliga källor till materiell kultur i stället för att uppsöka museernas magasin.

  Fortsätt läsa...

 • <div class=
  Välkommen till Crescoseminarium i Lund 14 – 15 november. Sedan 2010 har projektet Popstad Lund pågått. Det hela började på Facebook på internet och växte snabbt till en kollektiv insamling till en ny utställning på Kulturen.
  " title="Crescoseminarium – I samspel med omvärlden" />
 • Crescoseminarium – I samspel med omvärlden

  Riksförbundet Sveriges museer |
  Välkommen till Crescoseminarium i Lund 14 – 15 november. Sedan 2010 har projektet Popstad Lund pågått. Det hela började på Facebook på internet och växte snabbt till en kollektiv insamling till en ny utställning på Kulturen.

  Fortsätt läsa...

 • <div class=
  Välkomna till ett heldagsseminarium onsdagen den 23 november 2011. JÄMUS arbetsgrupp på Historiska museet bjuder in till ett seminarium med fokus på museisamlingar och genusproblematik. Hur syns genus och queerperspektiv i museernas samlingar? ...
  " title="JÄMUS bjuder in till seminarium" />
 • JÄMUS bjuder in till seminarium

  Riksförbundet Sveriges museer |
  Välkomna till ett heldagsseminarium onsdagen den 23 november 2011. JÄMUS arbetsgrupp på Historiska museet bjuder in till ett seminarium med fokus på museisamlingar och genusproblematik. Hur syns genus och queerperspektiv i museernas samlingar? ...

  Fortsätt läsa...