Bli dykguide

<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://alltommuseer.se/2011/04/bli-dykguide-2/"></div>Inför den planerade invigningen av Dalarö kulturreservat under senhösten 2011, erbjuder Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens maritima museer (SMM) sportdykare en dykguideutbildning...<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://alltommuseer.se/2011/04/bli-dykguide-2/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

Inför den planerade invigningen av Dalarö kulturreservat under senhösten 2011, erbjuder Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens maritima museer (SMM) sportdykare en dykguideutbildning.

Genom kulturreservatsbildningen i Dalarö blir det möjligt för utbildade dykguider att leda dykutfärder på vrak i området. Utbildningen är en förutsättning för att kunna leda dykning på Jutholmsvraket, Dalarövraket och vraket efter Anna Maria. Utbildningen syftar till att ge en allmän kunskap om svensk kulturmiljövård, om Dalarö och vrakens historia och hur du som dykguide ska kunna leda dykningar på vraken på ett sätt som både skyddar vraken och som ger besökande dykare en bra dykupplevelse.

Anmälan

I anmälan ska bifogas personuppgifter och kopia/pdf på dykcertifikat. För att bli antagen till utbildningen krävs certifikat motsvarande PADI Divemaster, CMAS *** eller motsvarande. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig i god tid.

Utbildningen är kostnadsfri och äger rum på Sjöhistoriska museet lördagen den 21 maj mellan klockan 09.30-16.00. Deltagarna står själva för lunch, men vi bjuder på fika.

Anmälan senast den 16 maj till arkeologi@maritima.se

Preliminärt schema

09.30 Samling (med kaffe)
09.50 Utbildningens syfte – Peter Norman, RAÄ/Andreas Olsson, SMM
10.00 Hur fungerar svensk kulturmiljövård? – Peter Norman, RAÄ
10.15 Varför är kulturarvet viktigt? – Gert Magnusson, RAÄ
11.00 Hotbilder mot kulturarvet under vatten – Göran Ekberg, SMM
11.30 Lunch
12.30 Skeppsvrak och marinarkeologi – Andreas Olsson, SMM
13.00 Dalaröområdets historia och skeppsvrak – Marcus Hjulhammar, SMM
13.45 Rollen som dykguide i ett besökarperspektiv – Pernilla Flyg, SMM
14.15 Kaffe
14.45-15.15 Hur dykning på Dalarövraket, Jutholmsvraket och vraket efter Anna-Maria ska bedrivas och rapporteras – Jim Hansson, SMM
15.15-16.00 Examination och avslutning