Etikett: världsklass

  • Spadtag för ubåtshall

    Spadtag för ubåtshall

    Robert Olsson, överintendent vid Statens maritima museer, och Thomas Norell, generaldirektör vid Statens fastighetsverk, satte gemensamt skopan i marken för att sätta igång bygget.

  • Grönt ljus för ubåtshall

    Grönt ljus för ubåtshall

    Marinmuseum i Karlskrona får bygga sitt planerade ubåtsmuseum där man bland annat tänker visa upp den svenska kalla kriget-ubåten HMS Neptun. Det står klart efter att regeringen nu godkänt Statens Fastighetsverks finansieringsplan.