Etikett: plankton

  • Plankton och kolets okända kretslopp

    Plankton och kolets okända kretslopp

    Nu kan museets forskare mäta hur mycket av världshavens plankton som sjunker till botten. Detta tros nämligen vara en stor del av kolets kretslopp och påverkar bland annat mängden koldioxid i atmosfären. En förbättrad, elegant metod utvecklad på museet gör denna mätning möjlig.