Etikett: ISO 14001

  • Havet och människan

    Havet och människan

    Mangroveskogar, korallrev och blåval – vill vi att de bara ska vara vackra minnesbilder? I den mobila utställningen Havet och människan ger Statens maritima museer inblickar i hur havet påverkas av människan.Utställningen Havet och människan f…

  • Miljöcertifierade enligt ISO 14001

    Som några av de första museerna i världen har Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona blivit miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001.Certifieringen är ett resultat av att …