Etikett: andra världskriget

  • Klart skepp!

    Klart skepp!

    Under andra världskriget gick ubåten Ulven på en tysk mina. I katastrofen dog 33 män. Se de autentiska vrakspillrorna i utställningen Klart skepp!.