Klart skepp!

Under andra världskriget gick ubåten Ulven på en tysk mina. I katastrofen dog 33 män. Se de autentiska vrakspillrorna i utställningen Klart skepp!.

Modeller, uniformer och vapen

I utställningen Klart skepp! hittar du mycket av det som är essensen i Sjöhistoriska museet – bland annat ett urval modeller av krigsfartyg t.ex. HMS Jagaren Halland.

När Sjöhistoriska museet skulle byggas var nämligen ett av kraven att det skulle finnas plats för museets stora samling av örlogsmodeller.

Film – Följ med ombord på HMS Jagaren Halland

Speltid 0:43Unika bilder från den mycket detaljerade modellen av Jagaren Halland. En av Sjöhistoriska museets modellbyggare, Göran Forss, började 1969 att bygga en modellen som blev färdig 2007 efter ca 10 000 timmars arbete.

Kulsprutepistol och sextant

Modellerna berättar om svenska flottans fartyg från 1700-talet fram till idag. Bland annat av den kände fartygstillverkaren Fredrik Henrik af Chapman.
Här finns modeller av 1700-talsfregatter, kanonslupar, ubåtar och moderna korvetter. Några av fartygsmodellerna är flera hundra år gamla. En av modellerna tros vara byggd under sent 1600-tal.

I Klart skepp! hittar du även verkliga föremål ur sjökrigets historia, från pikar till en kulsprutepistol.

Här finns också utrymme för fredliga föremål, som navigationsinstrument. Allt från den medeltida Jakobsstaven till senare tiders sextant.

Autentiska vrakspillror

Bland de autentiska föremålen ur krigshistorien utmärker sig vrakspillrorna från den svenska ubåten Ulven. Ulven förliste utanför Göteborg 1943, då hon var på övningsuppdrag och gick på en tysk mina. 33 man gick under med ubåten.
När Ulvens förliste slet sig telefonbojen, den boj som skickades upp till ytan när katastrofen var ett faktum. Bojen hittades flera dagar efter, och är ett av föremålen som visas i Klart skepp!

 


av