Stiftelsen Nordiska museet har delat ut 2013 års medaljer och stipendier

Stiftelsen Nordiska museet har delat ut 2013 års medaljer och stipendier

I lördags, 26 oktober 2013, firade Nordiska museet 140 år av utställningar med en kalasdag för museets besökare. Den 24 oktober 1873 invigde Artur Hazelius museet som då hette Skandinavisk-etnografiska samlingen och låg på Drottninggatan 71 A i Stockholm. 

I samband med lördagens firande av högtidsdagen hölls sedvanlig medalj- och stipendieutdelning i museibyggnaden på Djurgården i Stockholm, för att att belöna ett antal förtjänta personer. Lars O Grönstedt, ordförande i Nordiska museets nämnd och museets styresman Christina Mattsson delade ut fem medaljer för Hembygdsvårdande gärning och ett stipendium ur Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare. Dessutom delades KW Gullers stipendium och Nudokdiplomet ut.


Medaljörer

Medaljen för hembygdsvårdande gärning utdelas till inom kulturminnesvården förtjänta personer. Medaljen har delats ut till landsantikvarier och till hembygdsvårdare, meddelare etc. Det kan gälla personer som inom forskning eller dylikt nedlagt speciella förtjänster.
Roy Ferling, Färgelanda
Roy Ferling har dokumenterat dalsländsk bebyggelse i form av akvarellmålningar sedan 1960-talet. Han har varit ordförande för Södra Valbo hembygdsförening i två omgångar och redaktör för Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbunds årsbok Hembygden 1988-1997. Roy har bidragit med många artiklar om dalsländsk historia och med många illustrationer. Han har under många år lett studiecirklar hos dalsländska hembygdsföreningar, hållit tusentals föredrag om dalsländsk historia och är en av de stora folkbildarna i Dalsland.

Carola och Börje Johansson, Klintehamn
Genom sitt mångåriga arbete med russavel har Carola och Börje bidragit till att bevara Gotlandsrusset, ett levande natur- och kulturarv med rötter i forntiden. De är väl kända och besitter stor auktoritet inom russaveln och har själva bland annat instiftat ”Årets allroundruss på Gotland/ Carola och Börje Johanssons vandringspris”. Börje har dessutom under mer än tjugo år varit tillsynsman för den viltgående russflocken på Lojsta hed, en syssla som han i praktiken delat med Carola.

Christer Lundh, Hjärnarp
I många år har musikern, sångaren och forskaren Christer Lundh spelat in och filmat och levandegjort äldre människors låtar, sånger och dialekter i Skåne med omnejd. Detta kulturarv har han sedan fört vidare i sina framträdanden både som ensam artist och i olika grupper. På ett lättsamt vis har han levandegjort berättelserna, musiken och visorna för sin publik. Christer har även bidragit till inrättandet av ett skånskt folkmusikarkiv på etnologiska institutionen vid Lunds universitet samt varit programledare för folkmusikprogram.

Majlis Skaltje, Kiruna
I nästan 30 år har Majlis varit redaktör för de samiska programmen vid Sveriges radio. Som radio- och tv-producent har hon varit verksam vid institutioner inom hela det samiska området. Majlis har arbetat intensivt för att stärka det samiska folkets kulturella identitet. Hon har intervjuat och dokumenterat äldre samers kunskaper om jojk och hennes arbete resulterade i en bok om jojkar skriven på nordsamiska. Majlis har också producerat ett tjugotal texter och CD-skivor kring jojken.

Christer Lundh och Maj-Lis Skaltje hade inte möjlighet att närvara vid medajlutdelningen 26 oktober.


Stipendiater

Stipendium ur Mats Rehnbergs minnesfond 2013 tilldelas Elin Lundquist, Enskede

Elin Lundquist, etnologiska avdelningen, Stockholms universitet tilldelas ett stipendium ur Mats Rehnbergs minnesfond om 15.000 kronor för ett avhandlingsprojekt om fågelskådning som praktik. Stipendiet avser i första hand bidrag till resekostnader inom ramen för fältarbetet.


Mottagare av KW Gullers stipendium 2013 – Erik Holmstedt, Luleå

Erik Holmstedt, född 1952, har sedan ungdomsåren fotograferat Malmbergets samhällsomvandling. Med sin kamera har han följt decenniers rivningar och omflyttningar som befolkningen fått acceptera som en följd av gruvverksamheten. Efter examen på Konstfack år 1983 har Holmstedt levt i Luleå, där han varit yrkesverksam som fotograf för tidningar, förlag och reklambyråer men även arbetat med egna dokumentära projekt. Han har deltagit i ett flertal grupp- och separatutställningar i Sverige och utomlands.


NUDOK-diplomet för 2013 tilldelas Rebecka Uhlin, Tavelsjö

Rebecka Uhlin har som sitt examensarbete vid Nordens fotoskola följt sina morföräldrar Aina och Tage på deras 54:e bröllopsdag. Bildreportaget är en lågmäld, ömsint skildring av ett livslångt äktenskap som står i kontrast till dramatiska tidningslöpsedlar om kändisskilsmässor.

Rebecka har även i arbeten för till exempel Dagens Nyheter och Dagens Arbete visat på en talang som lovar gott inför framtiden och ett finkänsligt bildspråk vars utveckling vi kommer att följa med stort intresse.

 


Publicerat

i

av