Berätta om en dag i ditt liv!

Vardagsberättelser 6 november - stor insamling från personer med funktionsnedsättningBerätta om en dag i ditt liv! Vardagsberättelser 6 november – stor insamling från personer med funktionsnedsättning.

Vad gör du tisdagen den 6 november? Nordiska museet vill gärna veta! Vi samlar in berättelser om vad som händer just den här dagen. Hur ser din morgon ut, vad gör du på dagen, vad händer på kvällen? Människors vardagsliv ser väldigt olika ut. En del beror på funktionsnedsättningen, annat har inte ett dugg med den att göra.

En liknande insamling gjordes för exakt 15 år sedan. Men den här gången samlas berättelser och fotografier in på webben – www.livsbild.se. Där publiceras de också för den som vill. Vi tar emot berättelser i skrift, tal och på teckenspråk. Och på alla språk.

Berättelserna sparas i Nordiska museets arkiv och finns tillgängliga för eventuella utställningar och för framtida forskning.
Genom insamlingen vill vi fortsätta att dokumentera berättelser som bidrar till att fördjupa människors förståelse av samhället. Allt insamlat material kommer dessutom att arkiveras och vara tillgängligt på Nordiska museets arkiv. I arkivet finns sedan tidigare ett unikt minnesmaterial, säger arkivchef Per Dahl.

Insamlingen 6 november – en dag i ditt liv görs tillsammans med Handikapphistoriska föreningen. Det är en del av den större insamlingen Livsbild som pågått via webben sedan våren 2012. Här finns redan en stor mängd berättelser som skildrar hur det är att leva med funktionsnedsättning förr och nu – om vardagsliv och livsvillkor.


Lämna berättelserna här
www.livsbild.se/beratta. Alla berättelser – i skrift, tal och på teckenspråk, och på alla språk, tas emot.

Fakta
Livsbild är en del av arvsfondsprojektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU. Projektet pågår till hösten 2013, syftet är att synliggöra hur livet ser ut och har sett ut för människor med funktionsnedsättningar.