www.livsbild.se - kulturministern inviger

Välkommen till starten av www.livsbild.se – kulturministern inviger

Första dagen på Manilla
Hej! Jag heter Lolo Danielsson, och jag vill berätta att många av oss som gått på dövskolor under 1900-talet har upplevt hur det känns att lämna sin familj för att börja skolan på en annan ort. Många bär med sig starka minnen och jag skulle vilja berätta om min upplevelse. Jag hade inte fått något språk på den här tiden och mina föräldrar kunde inte förklara vad det skulle innebära för mig att börja skolan på en annan ort. Men jag har många minnen från det här …
Läs mer
Fler berättelser som denna väntas lämnas in på Livsbild.se. Livsbild är en unik digital insamling som vill lyfta livsberättelser från människor med funktionsnedsättning in i den allmänna historien. Ofta saknas sådana berättelser i museernas historiska skildringar. Den 22 mars ska Livsbild.se invigas av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Välkommen till lanseringskonferens
Tid: Torsdagen den 22 mars kl. 9.30–12.30
Plats: Fatburen, Nordiska museet
Ingång från norra gaveln som vetter mot Djurgårdsbron.

På programmet
10.00 Christina Mattsson, styresman på Nordiska museet och Bengt Lindqvist, ordförande i Handikapphistoriska föreningen, hälsar välkommen.
10.10 kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth talar, därefter publiceras hennes och Bengt Lindqvists livsberättelser på livsbild.se
10.40 Oscar Pripp, docent i etnologi, föreläser. Därefter blir det ett samtal om vikten av att berätta. Deltar gör Oscar Pripp, Bengt Lindqvist, Maria Johansson, ordförande i DHR*, Hans Bergström och Lolo Danielsson. De två sistnämnda har redan publicerat sina berättelser på livsbild.se. Moderator är Gabriella Ahlström.

Frågor till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Bengt Lindqvist m.fl. kan ställas ca kl. 10.35.

Hela programmet, i pdf

Vill du bevaka konferensen; delar eller hela?
Ackreditera dig senast 20/3 till diana.chafik@nordiskamuseet.se, 08-519 545 39.

Välkommen!

Lanseringskonferensen vänder sig till funktionshinderrörelsen, myndigheter och journalister mfl. Konferensen teckenspråkstolkas. UR, Sveriges Utbildningsradio, filmar för en kommande sändning.

*DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

**********************
Om Livsbild

Livsbild lyfter vardagslivet
På Livsbild.se samlas berättelser och fotografier in som dokumenterar livet för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Även olika föreningars historia samlas in. Livsbild är en ny typ av insamling.

Vi utmanar formerna för berättande med nya metoder säger webbredaktör Erika Wermeling. Vi samlar in berättelser på flera olika sätt; det går att skriva, spela in film med teckenspråk och tala in sin berättelse via telefon. På så sätt hoppas vi att Livsbild.se blir en plattform för personer som kan ha svårt att göra sin röst hörd i andra sammanhang.

Första gången i museisverige
Nordiska museet har samlat in berättelser från personer med funktionsnedsättning tidigare, säger projektledaren Diana Chafik, men den här insamlingen är unik eftersom den görs på webben och ger möjligheter även för den som inte kan skriva att berätta. Berättelserna blir tillgängliga för alla som går in på sidan och dessa sparas sedan i Nordiska museets arkiv.

Det är första gången en sådan här slags museiinsamling görs. Alla berättelser publiceras i sin ursprungliga form men översätts och skrivs ut innan de läggs upp på sidan. Det är också fullt möjligt att vara anonym med sin berättelse genom att t.ex. en utomstående person tecknar om en inlämnad berättelse på teckenspråk innan den publiceras. Normalt sett bygger det berättandet annars på att den som använder teckenspråk syns själv.

Berättelser som saknas i kulturhistorien
Personer med funktionsnedsättning har mycket att berätta om sin livshistoria. Det handlar om att få ge röst åt sin historia och bli synliggjord. Det är också pusselbitar som saknas i den gemensamma kulturhistorien, i berättelsen om Sverige. Livet är inte bara fest och inte bara elände – utan allt däremellan. Boende, utbildning, arbete och familjeliv – alla områden rymmer berättelser om villkoren för personer med funktionsnedsättning. Via Livsbild.se fylls Nordiska museets arkiv på med kulturhistoriska berättelser om vardagsliv, livsvillkor och hur samhället fungerar för människor med funktionsnedsättning.

***************

Fakta Livsbild
Insamlingen Livsbild vänder sig till alla som har någon form av funktionsnedsättning samt till anhöriga och föreningar inom funktionshinderrörelsen. Livsbild är en del av projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, och insamlingen sker i samarbete mellan Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen.

Fakta HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet
HAIKU är ett arvsfondsprojekt och ett samarbete mellan Handikapphistoriska föreningen och Nordiska museet i syfte att synliggöra hur livet ser och har sett ut för människor med funktionsnedsättningar. Projektet administreras av Nordiska museet och det ska pågå till hösten 2013.

****************

Mer information
Om projektet Livsbild, kontakta
projektledare Diana Chafik,
tfn 08-519 545 39,
e-post diana.chafik@nordiskamuseet.se.

Om webbsidan Livsbild, kontakta webbredaktör Erika Wermeling,
tfn 08-519 547 57,
e-post erika.wermeling@nordiskamuseet.se.

Om HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet, kontakta projektledare Margareta Persson,
tfn 08-519 545 18 | mobil 076-723 34 62
e-post margareta.persson@nordiskamuseet.se.

För pressfrågor, kontakta
Petra Leinmark, Kommunikation och service
tfn 08-519 546 03 | mobil 0708-83 89 98
e-post petra.leinmark@nordiskamuseet.se.

www.livsbild.se