kulturministern har invigt livsbild.se

kulturministern har invigt livsbild.se

”Sannolikt hade jag inte blivit politiker utan min hörselskada” – kulturministern har invigt livsbild.se

I dag har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth invigt Livsbild.se genom att själv bidra med en berättelse om sig och sin hörselskada. Den är en del i insamlingen av livsberättelser från personer med funktionsnedsättning, anhöriga och föreningar. Livsbild är en unik insamling på webben som drivs av Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen. Ordföranden i Handikapphistoriska föreningen, och tidigare socialministern Bengt Lindqvist, lämnade också sin berättelse om hur hans synskada har påverkat honom. Allt skedde på en konferens på Nordiska museet i förmiddags.

Lena Adelsohn Liljeroths hörselskada upptäcktes tidigt, det gjorde också Bengt Lindqvists synskada. Båda berättar om hur de tvingats vara uppfinningsrika för att kompensera sina funktionsnedsättningar, och att de har fått vara extra duktiga för att ta sig fram.

Lena Adelsohn Liljeroth hade inte tillgång till hörapparater under sin uppväxt, dem provade hon först i vuxen ålder. Hon satt längst fram i klassrummet, blev ordningsman och föreningsaktiv. ”Jag har förmodligen min dåliga hörsel att tacka för att jag blev politiker” skriver hon. Bengt Lindqvists engagemang för rättigheter väcktes när han stängdes ute från läraryrket. Så småningom kom han ändå att arbeta som lärare, och blev sedan politiker. Den tekniska utvecklingen under Bengt Lindqvists yrkeskarriär har påtagligt underlättat för honom. Han hade två assistenter för att klara riksdagsjobbet på 80-talet. Ett decennium senare behövde han bara obetydligt mer hjälp än kollegorna.

Tack vare insamlingen på Livsbild.se lyfts livsberättelser från människor med funktionsnedsättning in i den allmänna historien. Ofta saknas sådana berättelser i museernas historiska skildringar.

Citat ur berättelserna från de medverkande på konferensen

Lena Adelsohn Liljeroth, Kultur- och idrottsminister:
Att ha ett funktionshinder innebär givetvis begränsningar. Att inte – på samma sätt – hinna eller klara sådant som de flesta andra hinner eller klarar. Men även begränsningar och hinder kan bli till styrkor och möjligheter. Läs mer

Bengt Lindqvist, ordförande i Handikapphistoriska föreningen:
Om jag /…/ skulle framhålla något som haft avgörande betydelse för min karriär med hänsyn till synskadan så är det att jag behärskat ett läs- och skriftspråk. Dessutom har jag aldrig försökt dölja eller förminska synskadans betydelse. /…/ Men /…/ synskadan är bara en liten del av ens personlighet och det gäller också att inte ge den för stora proportioner i kontakten med andra människor. Läs mer

Hans Bergström, har beskrivit sin borderlinepersonlighet:
Även den nya kvinnan fick uppleva mina enorma humörsvängningar som kan liknas vid dr Jekyll och mr Hyde. Läs mer

Lolo Danielsson, berättar om hur hon som litet barn blev lämnad på dövskolan Manilla:
/…/ när jag gått och lagt mig såg jag plötsligt att det låg andra barn som jag inte kände igen i de andra sängarna och då kom jag på att mamma och pappa var borta. Läs mer

Maria Johansson, ordförande i DHR, beskriver hur hon hanterar diskriminering:
Sedan flera år tillbaka handlar jag inte i butiker där jag inte kan nå alla nivåer och våningsplan, jag äter inte på restauranger där jag behöver hjälp uppför ett trappsteg för att komma in och jag besöker inte utställningar där jag visas in genom lagret. Läs mer

Om Livsbild

Livsbild lyfter vardagslivet
Livsbild.se samlas berättelser och fotografier in som dokumenterar livet för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Även olika föreningars historia samlas in. Livsbild är en ny typ av insamling. Det går att skriva, spela in film med teckenspråk och tala in sin berättelse via telefon.

Första gången i museisverige
Det är första gången en museiinsamling som denna görs. Alla berättelser publiceras i sin ursprungliga form men översätts och skrivs ut innan de läggs upp på sidan. Det är också fullt möjligt att vara anonym med sin berättelse genom att t.ex. en utomstående person tecknar om en inlämnad berättelse på teckenspråk innan den publiceras.

Berättelser som saknas i kulturhistorien
Personer med funktionsnedsättning har mycket att berätta om sin livshistoria. Det handlar om att få ge röst åt sin historia och bli synliggjord. Det är också pusselbitar som saknas i den gemensamma kulturhistorien, i berättelsen om Sverige. Via Livsbild.se fylls Nordiska museets arkiv på med kulturhistoriska berättelser om vardagsliv, livsvillkor och hur samhället fungerar för människor med funktionsnedsättning.
Mer information
Om projektet Livsbild, kontakta projektledare Diana Chafik, tfn 08-519 545 39,
e-post diana.chafik@nordiskamuseet.se.

Om webbsidan Livsbild, kontakta´webbredaktör Erika Wermeling, tfn 08-519 547 57,
e-post erika.wermeling@nordiskamuseet.se.

Om HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet, kontakta projektledare Margareta Persson,
tfn 08-519 545 18,mobil 076-723 34 62, e-post margareta.persson@nordiskamuseet.se.

För pressfrågor, kontakta Petra Leinmark, Kommunikation och service, tfn 08-519 546 03,
mobil 0708-83 89 98, e-post petra.leinmark@nordiskamuseet.se.

www.livsbild.se

Pressinformation om lanseringskonferensen
Konferensprogrammet, i pdf
Ladda ner pressbild på kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Foto: Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och moderator Gabriella Ahlström. Foto: Karolina Kristensson.

 


Publicerat

i

av