Sjöhistoriska dyker upp – nära dig

Nu tittar Sjöhistoriska museet närmare på Luleå. I veckan lyfts stadens maritima historia fram ihop med lokala aktörer. Luleåveckan blir stilbildande för museet som framöver ska delta i ett större EU-finansierat projekt och på så sätt komma ut i landet på flera orter.

– Sjöhistoriska är ett museum för hela Sverige, kusten runt och långt in i landet, och kan inte besökarna komma till oss så kommer vi till dem, säger Hans-Lennart Ohlsson museichef.

Den 25-30 oktober undersöker museets marinarkeologer ett vrak i Luleås Norra hamn ihop med den lokala dykklubben Polar. Få marinarkeologiska undersökningar har genomförts i trakten och dateringen och dokumentationen av vraket blir en värdefull pusselbit i stadens historia.

Skolklasser i Luleå träffar pedagoger från Sjöhistoriska och Norrbottens museum, och får lära sig mer om sin lokala historia i samband med dykningarna. Även allmänheten bjuds in, för att höra om dagens dykningar men också till paneldebatt där olika aktörer diskuterar hur man kan lyfta fram Luelås sjönära historia.

EU-projektet (SHIPWER – Shipwreck heritage) som nu gör det möjligt för Sjöhistoriska att komma ut på plats och lyfta maritimt kulturarv ska pågå i tre år. Projektet i sin helhet ska digitalisera och öppna upp för att göra maritim historia tillgänglig och är ett samarbete mellan institutioner i Sverige och Estland. Det svenska deltagandet består av flera delar:

”Sjöhistoriska dyker upp” med fokus på att besöka flera städer i Sverige och rikta sig mot såväl en bredare allmänhet som skolklasser.

”Torrdykning” som ska skapa förståelse för kulturarvet under vatten även för den som inte dyker.

Arkeologiska fältarbeten i syfte att bygga upp kunskap om det maritima kulturarvet

Registreringar i ”Fornsök” , en databas över fornlämningar på nätet.

Frågor till
Projektledare Nina Eklöf 0705 86 62 65
Museichef Hans-Lennart Ohlsson 0708 567 134

Sjöhistoriska besök i Luleå är möjligt genom bidrag från museets vänförening, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.
Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk


Publicerat

i

av

Etiketter: