brottslighet Arkiv

Kustbevakare utbildas i kultumiljövård

Statens maritima museer |
I ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer och Kustbevakningen har en utbildning för att förebygga kulturarvsbrottslighet under ytan arbetats fram. Syftet med utbildningen är att stärka kustbevakarens medvetenhet om kult...

Fortsätt läsa...