Myntskatternas magi

<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://alltommuseer.se/2011/08/myntskatternas-magi/"></div>Vi möter draken som vakar över skatten och hör ugglan som hoar invid offerkällan. Naturen har för många betraktats som ett säkert gömställe.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://alltommuseer.se/2011/08/myntskatternas-magi/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->
Vi möter draken som vakar över skatten och hör ugglan som hoar invid offerkällan. Naturen har för många betraktats som ett säkert gömställe.

Mynten i en skatt representerar de gångbara mynten under den tid då skatten insamlades. De yngsta mynten i en skatt anger när skatten tidigast grävts ner. En stor samlad förmögenhet drar till sig ovälkomna blickar och oönskade konflikter inom familjen och bland vänner. Det har alltid varit viktigt att spara överflödet och ha som en säkerhet att leva på under sämre tider eller att lämna efter sig i arv.

Skatter har främst hittats i trakter där det bedrivits handel, där färdvägar drog fram och inom områden där människor tidigare bott. Gotland var ett handelscentrum. Man handlade också i Mälardalen, utmed de stora vattendragen och i Östersjöns kustlandskap. Där samlades stora förmögenheter som gömdes i jorden.


Etiketter: