Etikett: skolvisning

  • Framväxten av det moderna Sverige

    Framväxten av det moderna Sverige

    Kungl. Myntkabinettet, Livrustkammaren, Armémuseum, Postmuseum samt University of Oxford, Uppsala universitet och Lunds universitet inleder ett gemensamt forsknings- och utbildningssamarbete. Framväxten av det moderna Sverige, 1523–1914 …