Etikett: genus

  • Sjöhistoriska visar sina tatueringar

    Sjöhistoriska visar sina tatueringar

    Med sin samling av tatueringsförlagor från tidigt 1900-tal i centrum berättar Sjöhistoriska om varför sjömän tatuerade sig och om motivens ursprung.

  • JÄMUS bjuder in till seminarium

    Välkomna till ett heldagsseminarium onsdagen den 23 november 2011. JÄMUS arbetsgrupp på Historiska museet bjuder in till ett seminarium med fokus på museisamlingar och genusproblematik. Hur syns genus och queerperspektiv i museernas samlingar? …