Etikett: gammal

  • Förstörda badfynd har rötter till Dackefejden

    Analyserna för de fynd som gjorts på badplatsen i Boo är klara. Nu har dateringarna anlänt från laboratoriet i Köpenhamn angående de uppmuddrade fynden i Boo. Dateringen visar att stockarna härrör från en över 400 år gammal brygga. Bryggan…