Etikett: engagemang

  • Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

    Historiska fartyg får ekonomiskt stöd

    Sjöhistoriska museet fördelar nu en miljon kronor till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio olika fartyg ta del av stödet. Bland dem finns välkända passagerarångfartyg, seglande lastfartyg, fiskefartyg och örlogsfartyg.Det ekon…