Årskort - silver eller guld?

Årskort – silver eller guld?

De vanligaste årskorten kallas Vasavän Silver och Vasavän Guld. Vasavän silver kostar 200 kronor, Vasavän guld kostar 250 kronor.

Vasavän silver 200 kr/år

• Fri entré till Vasamuseet

Vasavän guld 250 kr/år

• Fri entré till Vasamuseet,
Sjöhistoriska museet & Marinmuseum
• En medföljande gäst till reducerat pris
• 10 % rabatt i museibutiken
• Inbjudan till vernissager och evenemang
• Möjlighet till ombordgång var tredje år
• Museets tidning två gånger per år

Familjemedlemskap 400 kr/år

Ett familjemedlemskap gäller för två vuxna samt familjens barn till och med 17 år. Medlemskapet ger samma fördelar som Vasavän guld (se ovan).

 


Publicerat

i

av