Världskonferens om plattmaskar

Den här veckan samlas 60 forskare från 23 länder på museet, och alla är specialiserade på plattmaskar.

Ädelstensmask, ca 1 mm lång. Det runda området mellan de röda fläckarna är ett jämviktsorgan som gör att masken vet vad som är upp och ner när den rör sig mellan sandkornen. Om de röda fläckarna har någon funktion är okänt. Bild Ulf Jondelius.
Ädelstensmask, ca 1 mm lång. Det runda området mellan de röda fläckarna är ett jämviktsorgan som gör att masken vet vad som är upp och ner när den rör sig mellan sandkornen. Om de röda fläckarna har någon funktion är okänt. Bild Ulf Jondelius.

Under konferensen får de chansen att berätta för varandra om sina senaste resultat och planera framtida satsningar.

Forskningen behandlar alla aspekter av plattmaskarnas biologi, till exempel deras stamceller, användning av plattmaskar inom miljögiftsforskning och genomforskning. En viktig utmaning för forskarna är att kartlägga den biologiska mångfalden och förstå den evolutionära utvecklingen hos de olika grupperna av plattmaskar.

Frilevande plattmaskar finns i tusentals arter, bland annat på havsbottnar över hela jorden; om du tar ett steg på en sandstrand har du trampat på hundratals av dessa djur. Många av dem är endast runt millmetern långa. Omkring två tredjedelar av plattmaskarterna är parasiter, och en del av dem kan bli flera meter långa. Totalt finns det mer än 20 000 namngivna arter av plattmaskar i världen, och långt fler återstår att upptäcka.

Se konferensens program, engelsk sida.

 


Publicerat

i

av