Svensk miljöövervakning är Kinas förebild

Idag gästas Naturhistoriska riksmuseet av 25 personer från Kina, som vill starta en systematisk övervakning av miljögifters spridning i naturen. Naturhistoriska riksmuseet har världens äldsta miljöprovbank för att spåra och dokumentera miljögifter. Kinadelegaterna är här för att lära av oss och sedan starta upp en motsvarande verksamhet i Kina.
foto Martin TestorfAnders Bignert och Jianfu Zhao. Foto Martin Testorf.

Pressmeddelandet som pdfPDFSamarbetet har möjliggjorts av SIDA.

Miljöprovbanken på Naturhistoriska riksmuseet — där biologiska prover av fiskar, renar, fågelägg och fjädrar årligen samlas in och sparas i frysrum — har flera gånger räddat Sveriges djur, exempelvis gråsäl, utter och havsörn. Denna verksamhet började på 1960-talet och är världens längsta miljöövervakning i sitt slag. Genom att undersöka prover i miljöprovbanken kan vi avgöra var och när miljögifter har släppts ut, samt bedriva forskning om hur djur påverkas av miljöggifter.

Program

Onsdag 30 maj — torsdag 1 juni: Workshop på Naturhistoriska riksmuseet för representanter ur Sveriges miljöövervakning tillsammans med delegationen från Kina.

Kontaktpersoner

Professor Anders Bignert
Chef för enheten för miljögifter
Naturhistoriska riksmuseet
08-5195 4115
0708-965413

Professor Jianfu Zhao, Tongji University.
Ansvarig för delegationen från Kina. Tillgänglig för intervju på begäran, kontakta Martin Testorf nedan för att boka tid för intervju.Martin Testorf
Vetenskapskommunikatör, Naturhistoriska riksmuseet
Telefon: 08 5195 4037
Mobil: 0709 42 90 11
E-post: martin.testorf@nrm.se

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet
Genom att vara en arena för kunskap, upplevelser, samtal och debatt vill vi bidra till att öka allas kunskap om vår gemensamma miljö och natur samt bidra till att påverka och förnya landets miljö- och naturvårdsarbete. Våra samlingar utgör ett fantastiskt arkiv med närmare tio miljoner föremål. Här kan du besöka utställningar på olika teman, lyssna till föredrag och delta i programaktiviteter. På Cosmonova, Sveriges enda IMAX-biograf, största digitala 3D-biograf och ett av Europas främsta digitala planetarier, visas föreställningar som tar dig med mitt in i äventyret!

 


Publicerat

i

av