Uppfinnare ställer ut i riksdagen

Intresset för uppfinningar är högaktuellt. Inte minst med tanke på regeringens arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi. Den 8 december blir det tillfälle för riksdagens ledamöter att diskutera villkor för utveckling och uppfinnande med dagsaktuella uppfinnare. Gemensamt för uppfinnarna är att de alla blivit utsedda till finalister för det prestigefyllda uppfinnarpriset SKAPA 2011. 

– Sverige har mycket att vinna på att satsa långsiktigt och brett där alla uppfinnare och entreprenörer får möjlighet att verifiera sina projekt för en kommersiell marknad. Att ordna möten mellan uppfinnare och politiker är ett viktigt steg för att skapa bästa förutsättningar till en verklighetsförankrad innovationsstrategi, säger Mats Olsson, ordförande i Svenska Uppfinnareföreningen och Stiftelsen SKAPA.

Dagen arrangeras av riksdagens tvärpolitiska nätverk – Forum för Uppfinningar och Innovationer i samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen.

Uppfinnare som ställer ut i riksdagen

• Martin Kullberg, Stockholm
Förenklad process för produktion av finkemikalier, läkemedel

• Rolf Ingeson, Södermanland
Salt- och bakterieavskiljare för vatten

• Ellinor Eineren, Östergötland
Värmekamerasystem för att övervaka juverhälsan hos mjölkkor

• Kenneth Palmestål, Västra Götaland
Motorljud via FM-radion

• Azad Najar, Västmanland
Instrument för titthålskirurgi

• Per Dahl, Örebro
Larm till personens sociala nätverk via smarta telefoner

• Johan Persson och Kiano Mottaghian, Norrbotten
Armering för betong

För mer information, kontakta
Malin Mohr, informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen,
telefon 073-635 93 50, e-post malin.mohr@uppfinnare.se

Annicka Engblom, riksdagsledamot (M) och sammankallande i Forum för uppfinningar och Innovationer (FUI), telefon 070-267 00 01, e-post annicka.engblom@riksdagen.se

SUF, Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell, allmännyttig förening, som sedan 1886 arbetar för att främja uppfinnandet och innovationsklimatet i Sverige. SUF samlar ett brett och unikt nätverk, vilket skapar möjligheter att förverkliga sina idéer. Från Luleå i norr till Malmö i söder finns lokala medlemsföreningar, det centrala kansliet är placerat i Stockholm.

Forum för uppfinningar och innovationer är ett tvärpolitiskt forum som syftar till att främja kontinuerliga kontakter mellan riksdagsledamöter samt uppfinnare och innovatörer.

Bifogade filer

PDF-dokument