Mittnordiskt kulturpris

Jämtlands läns landsting ingår i ett mittnordiskt samarbete, Mittnordenkommittén. Kommittén har instiftat två kulturpris; Mittnordiskt kulturpris samt Mittnordiska kulturpriset för barn och unga.

Kulturpriserna syftar till att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden och bidra till profilering av regionen.

Läs mer om priserna här. Nomineringstiden är förlängd till den 10 januari 2012.


Publicerat

i

av