Amphion

Från kungens lyxjakt till sjukdomsskepp och skrotning. Amphion mötte många öden under sin livstid. Nu finns bara en del av skeppet kvar. Den hittar du på Sjöhistoriska.

Det är svårt att missa Amphion när du kommer till Sjöhistoriska museet. Titta bara rakt in från entrén, så ser du den pampiga akterspegeln med sitt gyllene änglaansikte som strålar ut över rotundan.

Den här delen av museet är specialbyggd för Amphions akterspegel och salong med inredning. Bakdelen är den enda bevarade delen av det skepp som en gång i tiden var Gustav III lyxjakt, inspirerad av franska hovets lyx i Versailles.

Gömdes undan i ett skjul

Amphion sjösattes 1778, och hennes drygt 100-åriga levnadsbana blev dramatisk. Skeppet, som är besjunget av Bellman, höll redan på sin jungfrufärd på att förlisa.

Amphion var inte bara en lyxjakt – utan användes även i krig. Hon tjänstgjorde som stabsfartyg i sjöslag mot Ryssland 1788 till 1890, och undkom med nöd och näppe att bli ryssarnas krigstrofé.

Men hennes glansdagar var snart över. Efter att Gustav III mördats 1792 placerades skeppet i ett skjul. Där fick hon stå fram till 1829 då hon rustades upp.

Ett skepp för kolerasjuka

Men lyckan var kort. På 1850-talet hade Amphion blivit ett karantänfartyg för kolerasjuka. Och 1875 fann hon sig förvandlad till kasernfartyg.

Tio år senare, 1885, höggs skeppet upp. Akterspegeln bevarades dock och finns nu på Sjöhistoriska museet.

Läs mer >>


Publicerat

i

,

av