Uppsats om nya perspektiv på vrak

Medarbetare på Sjöhistoriska lägger fram licentiatsarbete.

Mirja Arnshav vid Sjöhistoriska museet, lägger fram sitt licentiatsarbete Yngre vrak- samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv, den 7 juni kl 13 i föreläsningssal 334 vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lilla Frescativägen 7.

Sjöhistoriska museet är en del av myndigheten Statens maritima museet och projektet ingår i myndighetens satsning för kunskapsuppbyggnad inom det maritima ämnesområdet.


Publicerat

i

av