Historisk samling kring varvet i Oskarshamn

Helgen den 9-10 april arrangeras årets Varvsforum i Oskarshamn. Varvsintresserade från hela landet samlas hos Oskarshamns Sjöfartsförening, Båt och Maskinmuseum för att presentera verksamheter och för att inspirera varandra.

Huvudman för arrangemanget är nätverket Svenska varv som består av ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall och Statens maritima museer, SMM. Sjöhistoriska museet, som är en del av SMM, ansvarar för det löpande arbetet. I år är det nionde gången som Varvsforum arrangeras.

Programmet och mer om nätverket Svenska varv finns på Sjöhistoriska museets hemsida.

Nätverket Svenska Varv har som mål och syfte:

  • att verka för att de svenska varvens historia uppmärksammas som en del av Sveriges kulturarv
  • att vara en mötesplats för alla som är intresserade av varvsnäringens minnen
  • att stödja lokala projekt
  • att samordna insatser för bevarande och förmedlande av kunskapen om detta kulturarv
  • att informera om de lokala aktörerna, mellan aktörerna och till en bredare allmänhet
  • att initiera dokumentationer, seminarier, forskning, utställningar och projekt

Kontakt
Claes Wollentz, 1:e intendent Sjöhistoriska museet
e-post: claes.wollentz@maritima.se
telefon: 0733-40 16 40.
Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk


Publicerat

i

av

Etiketter: