Skräpfiske – Sjöhistoriska uppmärksammar Världsvattendagen

I Stilla havet finns en av världens största ansamlingar av plastskräp, som av forskare beräknas vara dubbelt så stor som delstaten Texas. Bara i Bohusläns skärgård flyter mer än 5 000 kubikmeter plast iland varje år och även runt Östersjön syns allt mer skräp.

Söndagen den 20 mars uppmärksammar Sjöhistoriska museet Världsvattendagen med föredrag och utställning kring problemet med plasten i våra hav. Hur hamnar den där? Hur påverkar den oss? Hur kan vi lösa problemet?

Föredrag den 20 mars

13.00: Mikroskopisk förorening
KIMO Swedens Fredrik Norén berättar om den mikroskopiska föroreningen av haven. Plastskräpet är det som syns men det är de små och mikroskopiska partiklarna som är de riktigt farliga eftersom de ackumuleras i näringskedjan. Men det finns en lösning. Läs mer om KIMO: www.kimointernational.org

13.30: Skräpfiske
Fredric Strömberg och Monica Gripp från organisationen KIMO Baltic Sea berättar om ”Fishing for litter” som är ett internationellt projekt där det avfall som trålas upp med yrkesfiskarnas fångster tas om hand och återvinns. Det finns planer på att implementera detta arbete också i Östersjön. Läs mer om KIMO: www.kimointernational.org

14.00: Vac from the Sea
Cecilia Nord, miljöchef på Electrolux berättar om Vac from the Sea-projektet och om insamlingar av havsplast från bl a Stilla havet, Bohusläns skärgård och korallreven utanför Thailand. Hur kan företag och enskilda personer bidra genom att uppmärksamma problemet och ändra sina vanor?
Vac from the Sea – Utställning om hotet från plast i haven
Världshaven – från Stockholms skärgård till Stilla havets väldiga vatten – är fulla av plastskräp. Samtidigt råder brist på återvunnen plast på land. Sjöhistoriska museet visar en utställning som uppmärksammar denna ”plastparadox”.  Förutom plastföremål från världens hav, solblekt och sönderfrätt av saltvatten, rymmer utställningen dokumentation från insamlingar av plast vid bland annat Hawaii, Phi Phi-öarnas korallrev, och klipporna i Bohusläns skärgård.

Utställningen är ett samarbete mellan Sjöhistoriska och Electrolux till följd av det internationellt uppmärksammade projekt Vac from the Sea, där plastskräp som samlats in från världens hav använts för att dekorera dammsugare. Syftet är att uppmärksamma problemet med plastföroreningar i marina miljöer och inspirera konsumenter och industrin att bli bättre på att återvinna plast. Utställningen visas t o m den 30 mars.
Läs mer om föredragen och utställningen på www.sjohistoriska.se

Sjöhistoriska museet är miljöcertifierat enligt ISO-14001 och arbetar kontinuerligt för minskad miljöpåverkan.
Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk


Publicerat

i

av

Etiketter: