Skulptur från Spökskeppet bärgad

I förra veckan bärgade en internationell forskargrupp en träskulptur från det 1600-talsvrak som kallas Spökskeppet – ett av Östersjöns mest välbevarade. Enligt kulturminneslagen tillfaller fynd från Svensk ekonomisk zon den svenska staten om de bärgats till ett svenskt fartyg eller förts till svenskt territorium. Bärgningsteamet har nu överlämnat skulpturen till Statens maritima museer, som ansöker om att få införliva fyndet i Sjöhistoriska museets samlingar.

Vraket är ett så kallat flöjtskepp – ett mindre handelsskepp från 1600-talet byggt i holländsk byggnadstradition. Den nu bärgade skulpturen har en gång suttit på utsidan av fartygets akter. Den är av furu, cirka 1,70 meter lång och 50 centimeter bred och föreställer en skäggig mansperson i hatt med plym och rock. Kanske föreställer den en tidstypisk handelsman? Den holländska kulturarvsmyndigheten som deltagit i bärgningen vill låna skulpturen för att ställa ut den i Holland.

– Vi har tagit emot skulpturen och håller nu på att dokumentera den och tar fram en åtgärdsplan för konservering. Vi ska lämna in en ansökan till Riksantikvarieämbetet om att få införliva skulpturen i Sjöhistoriska museets samlingar. Först när det är klart kan vi ta ställning till om vi ska låna ut den, säger Andréas Olsson som är chef för arkeologienheten på Sjöhistoriska museet i Stockholm där skulpturen nu förvaras.

Spökskeppet upptäcktes för ett par år sedan av företaget Marin Mätteknik AB i samband med sökandet efter den försvunna DC3:an och fyndet uppmärksammades i tv-serien ”Vrakdykarna”. Det ligger på 125 meters djup öster om Gotska sandön och inom svensk ekonomisk zon.

Det mycket välbevarade vraket har väckt ett stort intresse i Holland. Under 2008 utfördes fältarbeten på vrakplatsen av en internationell marinarkeologisk forskargrupp som nu har återvänt till vraket för nya undersökningar.

– Skeppsvraket är inte identifierat och vi vet inte under vilken flagg det seglat. Skeppet är byggt i holländsk tradition, men även Vasa som byggdes i Stockholm är byggt av holländska skeppsbyggare, säger Andréas Olsson.

Hollands motsvarighet till Riksantikvarieämbetet har nu erbjudit sig att konservera skulpturen mot att de får låna och ställa ut den i en planerad utställning.

– Östersjöns välbevarade skeppsvrak berättar om en internationell sjöfart och handel. Det är en gemensam europeisk angelägenhet att bevara och forska kring detta kulturarv. I detta fall ser Holländarna vraket som en symbol för en Holländsk guldålder. Det är inte helt olikt den betydelse Vasaskeppet kommit att få för Sverige, säger Andréas Olsson.

Forskargruppen som bärgat skulpturen leds av Södertörns högskola i Stockholm som bedriver forskning och utbildning inom marinarkeologi. I gruppen ingår också forskare från Holland, USA och Storbritannien.


Publicerat

i

av