Chef över ett kulturarv

Marika Hedin är chef för Skandinaviens mest besökta museum.

Hennes vision är att museet ska fortsätta vara en världsledande kunskapsinstitution, där spetsforskning möter publiken. Ett museum i världsklass.

– Man ska känna sig berörd, frågvis och berikad, säger hon.

För de flesta som besöker Vasamuseet är mötet med skeppet Vasa ett avgörande ögonblick.

– Hela museet är byggt kring mötet med skeppet – det där som alla kallar wow-effekten. Man blir ögonblickligen berörd, man blir överväldigad. Det är en bra utgångspunkt att börja berätta om 1600-talet för människor, säger Marika Hedin, museichef på Vasamuseet.

Ett levande arv

För Vasamuseets har ett viktigt uppdrag. Uppdraget är att hålla det maritima kulturarvet levande – och öka kunskapen om det arvet.

– Vasa är ju ett exempel på maritimt kulturarv när det är som bäst, det är så påtagligt fysiskt och rumsligt. Det luktar och det känns – och tar upp hela ytan.

Skeppet är i sig ett kulturarv. Samtidigt levandegör det sin samtid. Och eftersom Vasa byggdes i början av 1600-talet förmedlar museet just den tidsepoken, både på land och till sjöss.

– Det är det jag tror att det maritima kulturarvet handlar om – att ta in en annan värld med sina sinnen. Allt det blir väldigt påtagligt när man berättar om Vasa. Skeppet konkretiserar helt enkelt historien.

Med Vasa framför sig är det lätt att föreställa sig hur livet ombord skulle ha tett sig. Att leva ombord på ett skepp är som en annan värld. Det är trångt, det är smutsigt och sjömännen kan leva flera månader med skrovet som den enda skiljeväggen från det öppna havet.

– Båtar och skepp där människor lever och vistas blir en annan värld.

Spetsforskning

Ett museum är en kunskapsinstitution – liksom ett universitet, ett bibliotek eller ett arkiv. Skillnaden är att museet aktivt vänder sig mot en publik – samtidigt som det bedrivs forskning på museet.

– Det som i utställningsmediet är så fantastiskt är att man har ett möte mellan det publika och forskningen.

Det finns flera exempel på den forskning som bedrivs på Vasamuseet. En av den mest uppmärksammade är den som bedrivs för att bevara Vasa.

Det är högteknologisk forskning där forskare från hela världen deltar.  I den här forskningen undersöks bland annat vilka faktorer som kan vara skadliga för skeppet, som till exempel luftfuktighet och fel temperatur – eller kemiska och biologiska processer.

– Min vision att Vasamuseet ska fortsätta att vara den världsledande kunskapsinstitution det är, där spetsforskning möter utställningar och programverksamhet i världsklass.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: