Om Riksförbundet Sveriges museer

Telefon (vx):
0708-11 60 40
Besöksadress:
Kyrkogatan 16 A
Postadress:
Riksförbundet Sveriges museer, Kyrkogatan 16 A
Postnummer:
371 32
Postort:
Karlskrona
Website:
http://www.sverigesmuseer.se/

Uppdrag:

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Detta sker genom att RSM verkar inom två fokusområden: Medlemsnytta och Främjande (se nedan). RSM:s verksamhet är ideell och bekostas genom medlemsavgifter och i vissa fall genom externt finansierade, avgränsade projekt. I dagsläget har RSM drygt 175 medlemsmuseer. Individuella medlemmar accepteras inte. Riksförbundet Sveriges museer bildades i december 2004 genom initiativ av samarbetsorganen för de centrala museerna, länsmuseerna samt de kommunala museerna.


Artiklar av Riksförbundet Sveriges museer