Kulturministern inviger stafettblogg om museivärlden

I dag startar Riksförbundet Sveriges museers nya stafettblogg. Här kommer vi låta personer från kultursektorn ventilera för branschen viktiga ämnen. Den som inviger bloggen är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Nästa vecka tas stafettpinnen vidare av riksförbundets generalsekreterare Mats Persson.

Riksförbundets arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och hanterar professionsrelaterade frågor som innefattar bland annat utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn. Riksförbundet har drygt 160 medlemmar.

Adress till bloggen: www.sverigesmuseer.se/stafettbloggen

Information och kontakt
För information om Riksförbundet Sveriges museer kontakta:
Generalsekreterare Mats Persson: 0708-11 60 40

Pressinformation