Publiken strömmade till Sjöhistoriska

Sjöhistoriska museet i Stockholm ökade antalet besökare med 90 procent under förra året.